Sijil Teknologi Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji Proses (Perpaipan)
Kod Kursus : P61
Kursus : Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji Proses (Perpaipan)
Bidang : Gas & Petroleum
Taraf : Sijil
Kategori : Teknologi
Tempoh : NULL
Kelayakan :
Website : NULL

Semester

No  Kod Subjek Kredit Teori Praktikal Tutorial Jam/Minggu Jam/Semester
1.  TFV 1013  ELECTRICAL PRINCIPLES  114 
2.  TFV 1023  ANALOGUE ELECTRONICS 1  114 
3.  TFV 1042  ELECTRONIC WORKSHOP  152 
4.  TMV 1042  PNEUMATIC AND ELECTROPNEUMATICS TECHNOLOGY  76 
5.  TIV 1011  INTRODUCTION TO COMPUTER  38 
6.  TUM 1032  MATHEMATICS 1  38 
7.  TUK 1011  ENTREPRENEURSHIP  19 
8.  TUE 1022  BASIC ENGLISH COMMUNICATION SKILLS 1  38 
9.  TUS 1051  ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS  19 
10.  TUN 1061  ASAS ETIKA DAN NILAI  19 
   

 JUMLAH:

18  12  21  33  627 
                 

Subjek Core Teknikal:

           

Subjek Common Teknikal:

              

Subjek General:

            
                

% Subjek Core & Common Teknikal:

           

% Subjek General:

           

 % Teori:

           

 Praktikal:

           


Pusat yang menawarkan program ini adalah seperti berikut:-

Jumlah Rekod: 1
KKTM Kemaman