Sijil Teknologi Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Terapeutik)
Kod Kursus : B51
Kursus : Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Terapeutik)
Bidang : Mekanikal
Taraf : Sijil
Kategori : Teknologi
Tempoh : NULL
Kelayakan :
Website : NULL

Semester

No  Kod Subjek Kredit Teori Praktikal Tutorial Jam/Minggu Jam/Semester
1.  TIV 1011  INTRODUCTION TO COMPUTER  38 
2.  TUM 1032  MATHEMATICS 1  38 
3.  TUK 1011  ENTREPRENEURSHIP  19 
4.  TUE 1022  BASIC ENGLISH COMMUNICATION SKILLS 1  38 
5.  TUS 1051  ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS  19 
6.  TUN 1061  ASAS ETIKA DAN NILAI  19 
7.  TUY 1011  CO-CURRICULUM 1           
8.  TMV 1032  TECHNICAL DRAWING  76 
9.  TMK 1015  METAL FABRICATION TECHNOLOGY FUNDAMENTAL  12    14  266 
10.  TMK 1022  GAS WELDING TECHNIQUE    76 
   

 JUMLAH:

18  10  21  31  589 
                 

Subjek Core Teknikal:

           

Subjek Common Teknikal:

              

Subjek General:

            
                

% Subjek Core & Common Teknikal:

           

% Subjek General:

           

 % Teori:

           

 Praktikal:

           


Pusat yang menawarkan program ini adalah seperti berikut:-

Jumlah Rekod: 1
KKTM Ledang