A14 - SIJIL TEKNOLOGI BAIKPULIH BADAN KENDERAAN

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa) 

IKM terlibat

LumutKuching,  Jasin,  TSYA PekanKota Kinabalu

Kelayakan

Lulus SPM atau yang setara.

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 yang diiktiraf atau setara 

ATAU

Lulus Sijil Professional GIATMARA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi baik pulih badan kenderaan yang merangkumi penilaian kerosakan kenderaan bagi tujuan baikpulih serta penukaran alat ganti dan bahan. Pelajar akan menguasai kemahiran untuk melakukan kimpalan gas, mematri, mengetuk, menyimen dan mengecat badan kenderaan. Pelajar juga akan didedahkan dengan kerja-kerja menanggal serta memasang semula kompenen badan kenderaan termasuk sistem pendawaiannya serta asas keusahawanan.

Prospek Kerjaya

Mekanik, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan.

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif 

(KKTM Masjid Tanah)

• Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Pembuatan Automotif)

(KKTM Kuantan)

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Gas (IKM Johor Bahru)

A21 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

KuchingTYSA PekanKota Kinabalu, Beseri

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara

DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik.

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali yang merangkumi kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih enjin kenderaan penumpang. Antara skop latihan adalah merombak rawat enjin petrol dan diesel, membaiki sistem transmission, suspension, brake dan steering selain kerja-kerja bengkel seperti mengikir, mencanai, memotong, mematri, membenang dan mengimpal. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Prospek Kerjaya

Mekanik, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan 

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif 

(KKTM Masjid Tanah)

• Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Pembuatan Automotif)

(KKTM Kuantan)

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Gas (IKM Johor Bahru)

A23 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (JENTERA BERAT)

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Jasin

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara

DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik.

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

A26 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MARIN

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

BeseriKuching, Johor Bahru

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara

DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik.

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali yang merangkumi kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih enjin jentera marin. Antara skop latihan adalah merombak rawat enjin petrol dan diesel, membaiki sistem transmission, elektrik & elektronik serta sistem penyejuk bekuan dan penyaman udara selain kerja-kerja bengkel seperti mengikir, mencanai, memotong, mematri, membenang dan mengimpal. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Prospek Kerjaya

Mekanik industri kejuruteraan marin, Mekanik enjin diesel, dandang dan turbin, Juruteknik Yacht/Dockyard, Jurugegas, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif 

(KKTM Masjid Tanah)

• Diploma Kejuruteraan Automotif (UniKL)

A61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Masjid Tanah

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

 4) Lulus Bahasa  Inggeris

Lepasan STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 matapelajaran serta lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

Lepasan STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/ KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan/Teknologi Kejuruteraan/Profesion/Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atar setara dan Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini direkabentuk bagi melahirkan sumber manusia berpengetahuan dan cekap dalam sektor automotif yang berkebolehan dalam bidang kejuruteraan dan kemahiran teknikal bagi menyokong jurutera dan profesional lain yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan ujian operasi, pemeriksaan dan penyelenggaraan sistem automotif. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan, kemahiran praktikal dan teknikal dalam mendiagnosis, membaiki dan menganalisis sistem teknologi automotif. Kualiti kepimpinan yang cekap dan profesionalisme turut ditekankan. Pelajar digalakkan mempunyai sikap untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat seiring perubahan teknologi automotif terkini.

Prospek Kerjaya

Penolong jurutera, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan teknikal

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)Dengan Kepujian (UTHM)

•Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTeM)

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif) (UniKL MSI)

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Penyelenggaraan Automotif (UniKL MFI)

•Automotive Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)

A62 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF

Tempoh Pengajian

36 Bulan

IKM Terlibat

Beseri, Lumut

Kelayakan

Lulus SPM dengan dua  (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

1) Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik / Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV),

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain. ATAU

Lulus Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial) atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Jentera Berat) atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Elektronik) dari IKM atau

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setara.

*Syarat tambahan bagi lepasan GIAT MARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

K01 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOMERSIAL

Tempoh Pengajian

36 Bulan

IKM Terlibat

Jasin, TSYA

Syarat Kelayakan

Lulus SPM dengan dua  (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

1) Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik / Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV),

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain. ATAU

Lulus Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial) atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Jentera Berat) atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Elektronik) dari IKM atau

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setara.

*Syarat tambahan bagi lepasan GIAT MARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.

Sinopsis Program

Program ini direkabentuk bagi melahirkan sumber manusia berpengetahuan dan cekap dalam sektor automotif yang berkebolehan dalam bidang kejuruteraan dan kemahiran teknikal bagi menyokong jurutera dan profesional lain yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan ujian operasi, pemeriksaan dan penyelenggaraan sistem automotif. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan, kemahiran praktikal dan teknikal dalam mendiagnosis, membaiki dan menganalisis sistem teknologi automotif. Kualiti kepimpinan yang cekap dan profesionalisme turut ditekankan. Pelajar digalakkan mempunyai sikap untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat seiring perubahan teknologi automotif terkini

Prospek Kerjaya

Penolong jurutera, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan teknikal

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)Dengan Kepujian (UTHM)

•Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTeM)

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif) (UniKL MSI)

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Penyelenggaraan Automotif (UniKL MFI)

•Automotive Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)

K02 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF (4WD)

Tempoh Pengajian

36 Bulan

IKM Terlibat

Kuching, Kota Kinabalu

Syarat Kelayakan

Lulus SPM dengan dua  (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

1) Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik / Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV),

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain. ATAU

Lulus Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial) atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Jentera Berat) atau Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Elektronik) dari IKM atau

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setara.

*Syarat tambahan bagi lepasan GIAT MARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)Dengan Kepujian (UTHM)

•Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTeM)

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif) (UniKL MSI)

•Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Penyelenggaraan Automotif (UniKL MFI)

•Automotive Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)