E21 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

3) Tidak Rabun Warna

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik.

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik yang meliputi kerja-kerja penyeliaan, pendawaian, penyelenggaraan dan pentauliahan peralatan elektrik termasuklah kabel overhed dan kabel bawah tanah (voltan rendah). Pelajar turut akan dianugerahkan Sijil Chargeman Bertauliah (Kategori A1) oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia setelah tamat pengajian. 

Prospek Kerjaya

Chargeman, juruteknik dalam sektor awam dan swasta

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik and Industri) di KKTM Pasir Mas

E22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

BeseriSikJasinBesutKuching

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dalam mata pelajaran berikut:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

3) Lulus Bahasa Melayu

3) Lulus Matematik / Matematik Tambahan

4) Lulus mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik / Kimia / Pengajian Kejuteraan Elektrik & Elektronik / Pendawaian Domestik / Menservis Peralatan Elektrik & Elektronik / Prinsip Elektrik & Elektronik / Aplikasi Elektrik & Elektronik / Teknologi Elektrik / Pemasangan Kawalan Elektrik / Lukisan Geometri & Elektrik

ATAU

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik.

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik yang meliputi kerja-kerja penyeliaan, pendawaian, penyelenggaraan dan pentauliahan peralatan elektrik. Pelajar turut akan dianugerahkan Sijil Wireman Bertauliah (Kategori PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia setelah tamat pengajian. 

Prospek Kerjaya

Wireman, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan 

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) di KKTM Pasir Mas

E61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)

Tempoh Pengajian

42 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Pasir Mas, IKM Seberang Perai Utara

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

1.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA ≥ 2.50 

2.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan yang berasaskan teori dan amali dalam bidang elektrik dan dijalankan secara usahasama antara MARA dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Teknologi Kejuruteraan MARA dan Perakuan Kekompetenan sebagai Penjaga Jentera Elektrik(Sistem Voltan Rendah Tanpa Stesen Janakuasa). Pengetahuan dan latihan yang dipelajari meliputi lukisan kejuruteraan elektrik secara manual dan berkomputer(AutoCAD), kerja-kerja amali gegas dan pendawaian elektrik serta pepasangan elektik satu dan tiga fasa, prinsip operasi dan membaikpulih litar-litar elektrik samada litar analisis mahupun litar digital, memahami perjalanan, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, konsep pengubah dan penggunaan komersial motor elektrik serta memahami dan berupaya melakukan kerja-kerja elektrik yang melibatkan papan suis utama, kabel bawah tanah dan talian atas. 

Prospek Kerjaya

Penolong jurutera, penjaga jentera, kontraktor, penolong teknikal, juruteknik dan penyelia, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

·  Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Elektrik) Dengan Kepujian (UTHM)

·  Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektrik) (UniKL BMI)

·  Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic) (University of South Australia)

E62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Pasir Mas, IKM Johor Bahru, IKM Seberang Perai Utara

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

  1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA ≥ 2.50 
  2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan yang berasaskan teori dan amali dalam bidang elektrik dan dijalankan secara usahasama antara MARA dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Teknologi Kejuruteraan MARA dan Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai bertauliah. Program ini menekankan pengetahuan teknikal dan latihan kemahiran kepada pelajar dalam bidang perkhidmatan penyelenggaraan elektrik termasuk pendawaian elektrik, sistem pencegahan kebakaran dan keselamatan bangunan, sistem perkhidmatan serta sistem automasi bangunan. 

Prospek Kerjaya

Penolong jurutera, pendawai, kontraktor, penolong juruteknik, penyelia, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

·  Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektrik) (UniKL BMI)

·  Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic) (University of South Australia)

·  Electronic and Electrical Engineering BEng (Brunel University London)

E63 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENDAWAI PW4)

Tempoh Pengajian

36 Bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Lumut, TSYA, Sg Petani, Kuching, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur

Kelayakan

Lulus SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

1) Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik / Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV),

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

E64 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENDAWAI PW4)

Tempoh Pengajian

18 Bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Jasin, Besut, Beseri

Kelayakan

Lulus Sijil Professional GIATMARA / Sijil ILKA dengan perakuan kekompetenan PW2

*Syarat tambahan lain bagi lepasan GIAT MARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

E65 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA A4)

Tempoh Pengajian

12 Bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Johor Bahru, TSYA, Lumut, Kuala Lumpur, IKM Seberang Perai Utara

Kelayakan

Lulus Sijil atau Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) dari IKM/KKTM dengan perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik A1

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

E66 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA A1)

Tempoh Pengajian

24 Bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Sik, Jasin, Kuala Lumpur, IKM Seberang Perai Utara

Kelayakan

Lulus Sijil atau Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) dari IKM/KKTM dengan perakuan kekompetenan Pendawai PW4

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

I03 - DIPLOMA KOPETENSI KIMPALAN

Tempoh Pengajian

36 Bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Johor Bahru, Lumut, Beseri, Besut, Kuching

Kelayakan

Lulus SPM atau setara  dengan tiga (2) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran ATAU

Lulus Sijil Teknologi Kimpalan dari IKM ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf setara

*Syarat tambahan bagi lepasan GIAT MARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

K03 - DIPLOMA KOPETENSI RANGKAIAN KOMPUTER DAN SISTEM PENTADBIRAN

Tempoh Pengajian

18 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Ledang

Kelayakan

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setara

*Syarat tambahan bagi lepasan GIAT MARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

Sinopsis Program

 Your text...

Prospek Kerjaya

 Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

 Your text...