P21 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FABRIKASI STRUKTUR

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Bintulu

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara dan lulus SPM termasuk lulus Matematik

*Syarat tambahan lain bagi Sijil Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan peluang pembelajaran yang komprehensif dalam bidang kejuruteraan struktur dan amalan fabrikasi. Program ini turut mendedahkan pelajar dengan prinsip rekabentuk, kerja-kerja fabrikasi dan penyelenggaraan serta pengalaman merekabentuk projek struktur keluli.

Prospek Kerjaya

Pelukis pelan (drafter) dalam sektor minyak dan gas, pengimpal, jurugegas, juruteknik QA/QC dalam sektor awam dan swasta, usahawan.

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti  Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji  (Struktur Luar Pesisir) di KKTM Kemaman

P22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FABRIKASI PERPAIPAN

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Bintulu

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara dan lulus SPM termasuk lulus Matematik

*Syarat tambahan lain bagi Sijil Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini merangkumi komponen-komponen asas dalam sistem perpaipan, spesifikasi, jenis serta aplikasinya. Pelajar juga akan mempelajari asas-asas susun atur loji, kelengkapan perpaipan, prinsip rekabentuk serta prosedur yang digunakan dalam merekabentuk loji kompleks.

Prospek Kerjaya

Pelukis pelan, pemasang dan pengimpal paip dalam sektor minyak dan gas, jurugegas, juruteknik QA/QC dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Perpaipan) di KKTM Kemaman

P23 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK

Tempoh Pengajian

24 bulan (Sepenuh masa)

IKM Terlibat

Bintulu

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara dan lulus SPM termasuk lulus Matematik

*Syarat tambahan lain bagi Sijil Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menyediakan pelajar untuk kerjaya profesional dalam rekabentuk, ujian, penyelenggaraan dan pentauliahan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas.

Prospek Kerjaya

Juruteknik dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji  (Elektrikal) (KKTM Kemaman)

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (KKTM Pasir Mas) 

P61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (PERPAIPAN)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Kemaman

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

1.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 

2.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Mekanikal) menyediakan para graduan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh pelbagai syarikat kejuruteraan, pembinaan, fabrikasi serta operasi. Program ini juga mendedahkan graduan dengan teori dan praktikal melalui kelas amali yang merangkumi rekabentuk, prinsip-prinsip kejuruteraan di samping kemahiran perisian rekabentuk terbantu komputer (CAD) seperti AutoCAD Plant 3-D dan Pattern Development (Plate and Sheet). Selain itu, graduan perlu melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan peralatan mekanikal contohnya pam, pemampat, penghawa dingin dan sebagainya.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera/pereka perpaipan luar pesisir dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan.

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum di Universiti Teknologi Petronas (UTP).

P62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (MEKANIKAL)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Kemaman

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program Teknologi Kejuruteraan Loji (Mekanikal) menyediakan pelajar kepada aktiviti kejuruteraan yang luas merangkumi penukaran dan penggunaan optimum sumber tenaga, merekabentuk peralatan mekanikal serta penyelenggaraan dalam semua aspek bagi industri minyak dan gas. Program ini menyediakan asas kejuruteraan yang kukuh serta pendedahan praktikal yang signifikan bersandarkan keperluan sebenar industri. Pendekatan ini secara tidak langsung menyediakan pelajar kepada kemahiran penyelesaian masalah dalam aktiviti dan projek kejuruteraan yang berkaitan.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera mekanikal/juruteknik dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal(Kepujian)  di Universiti Tenaga Nasional(UNITEN)

P63 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (ELEKTRIKAL)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Kemaman

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektikal) menyediakan pelajar kepada bidang kejuruteraan yang luas dan kreatif merangkumi rekabentuk, pembangunan, perancangan dan pengurusan sistem serta peralatan yang menyokong ekonomi moden dan menyumbang kepada kualiti hidup. Program ini juga menyediakan pelajar untuk kerjata profesional dalam rekabentuk dan pengoperasian canggih yang bertanggungjawab dalam penyelidikan, rekabentuk, pembangunan, pengeluaran dan pengurusan perkakasan, perisian sistem serta peranti kos efektif yang kompleks melibatkan penggunaan maklumat baru dan teknologi komputer yang intensif.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera elektik/juruteknik dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kepujian) di Universiti Kuala Lumpur (UniKL).

P64 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (STRUKTUR LUAR PESISIR)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Kemaman

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program Teknologi Kejuruteraan Loji (Struktur Luar Pesisir) menawarkan pelajar peluang pembelajaran yang komprehensif dalam amalan kejuruteraan struktur. Program ini menyediakan pelajar bagi kerjaya dalam bidang pengeluaran minyak dan gas yang merangkumi disiplin-disiplin seperti analisis struktur, pengiraan dan prinsip-prinsip rekabentuk menggunakan perisian komputer seperti AutoCAD, SACS, AutoCAD 3D Plant, PDMS dan MS Office Project. Program ini juga memberi latihan kepada pelajar melalui projek rekabentuk dan fabrikasi struktur keluli sebenar.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera/pereka struktur luar pesisir dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Kepujian)  di Universiti Kuala Lumpur(UniKL)

P65 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (INSTRUMENTASI DAN KAWALAN)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Kemaman

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini direkabentuk meliputi aspek aplikasi, pengujian dan pengurusan sesuatu peralatan instrumentasi. Selain itu para pelajar turut didedah dengan aspek penyeliaan, kawalan dan penilaian prestasi sesuatu peralatan instrumentasi di dalam industri minyak dan gas. Konsep dan pelaksanaan program ini adalah meliputi pelbagai industri kejuruteraan seperti minyak & gas, kimia, elektrik & elektronik, mekanikal dan persekitaran. Pelajar yang mengikuti program ini akan mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dalam kawalan proses, distributed control system (DCS), dan field bus technology yang meluas digunakan dalam industri minyak dan gas. Para pelajar turut didedahkan dengan pengetahuan berkaitan dokumen instrumentasi dan kawalan.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera instrumentasi dan kawalan/juruteknik dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum di Universiti Teknologi Petronas(UTP)

P66 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN GAS

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Johor Bahru

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini merangkumi teori, latihan praktikal serta amalan kejuruteraan sebenar dalam bidang teknologi kejuruteraan gas. Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan kefahaman dalam kaedah penyimpanan, sistem pengedaran dan sistem penggunaan gas dengan ciri-ciri kawalan optimum. Pelajar turut akan didedahkan dengan pelaksanaan projek-projek sebenar dalam teknologi kejuruteraan gas. Pelaksanaan projek-projek tersebut memerlukan gabungan strategi rumusan masalah, ujian metodologi alternatif rekabentuk, kajian kemungkinan serta pertimbangan ekonomi dan alam sekitar. Graduan program ini mampu untuk melaksanakan amalan kejuruteraan dalam industri gas termasuk pemasangan paip serta sistem simpanan LPG dan gas asli.

Prospek Kerjaya

Jurugegas gas kelas 1, penyelia/pembantu jurutera untuk perunding dan kontraktor gas dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia(Teknologi Gas) di Universiti Malaysia Pahang(UMP)

P67 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN OPERASI LOJI

Tempoh Pengajian

36 Bulan

IKM Terlibat

Bintulu

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan pembelajaran secara teori dan amali untuk mengendalikan operasi unit dan proses di dalam loji supaya berfungsi dengan baik dan selamat. Pelajar akan dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengesan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul semasa mengendalikan operasi loji. Pelajar turut didedahkan dengan parameter operasi, Prosedur Operasi Standard (SOP) dan startup/shutdown menggunakan proses simulasi dan loji sebenar.

Prospek Kerjaya

Juruteknik dalam sektor minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan 

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal(Kepujian)  di Universiti Tenaga Nasional(UNITEN)

P68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENYELENGGARAAN INSTRUMENTASI DAN KAWALAN LOJI

Tempoh Pengajian

36 Bulan

IKM Terlibat

Bintulu

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan pembelajaran yang komprehensif secara teori dan amali dalam bidang teknologi instrumentasi dan kawalan khususnya dalam loji berkaitan minyak dan gas. Pelajar akan didedahkan dengan kaedah troubleshooting, tuning, calibration dan penyelenggaraan terhadap sistem instrumentasi dan kawalan di dalam loji. Bagi memberi lebih penghayatan dan kefahaman, pelajar-pelajar turut didedahkan terhadap proses-proses utama dalam industri minyak dan gas.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera/pereka struktur luar pesisir dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sJuruteknik Instrumentasi dan Kawalan, Juruteknik Penyelenggaraan Instrument, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawanektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum di Universiti Teknologi Petronas(UTP)

P69 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (OPERASI PESISIR)

Tempoh Pengajian

36 Bulan

KKTM Terlibat

Kemaman

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan loji khususnya dalam industri hiliran seperti susunatur, PFD, P&ID, proses, peralatan, keselamatan dan pengoperasian loji. Pelajar berpeluang merasai pengalaman seperti dalam pekerjaan sebenar melalui pembelajaran mengendalikan operasi unit dan proses menggunakan loji yang mirip kepada proses sebenar dengan industri. Pelajar turut dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengesan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul semasa mengendalikan operasi loji supaya sentiasa mengikut standard operasi dan spesifikasi. Para pelajar yang berjaya tamat dari program ini boleh bekerja di loji minyak dan gas, kimia, petrokimia dan pemprosesan makanan.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera, Operator Loji (Juruteknik operasi loji), Juruteknik proses, Panelman loji, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan.

{Peluang Melanjutkan Pelajaran}

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Kepujian)  di Universiti Kuala Lumpur(UniKL)

E67 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (OPERASI LOJI)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Kemaman

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Prospek Kerjaya

Peluang Melanjutkan Pelajaran

E68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

IKM terlibat

Bintulu

Kelayakan

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

 1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 
 2. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara DAN

Lulus SPM 

*Syarat tambahan lain bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal), Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Prospek Kerjaya

Peluang Melanjutkan Pelajaran