D04 - SIJIL REKABENTUK GRAFIK

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Sg. PetaniSik

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:
1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus mata pelajaran Pendiidkan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM; atau

*Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang gagal atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM

*Tertakluk kepada pelaksanaan semasa

SKM
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara dan Lulus SPM.

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang rekabentuk grafik melalui pemahaman dalam proses percetakan digital dan manual selain kursus-kursus teras pelbagai disiplin yang menjadi asas kukuh dalam bidang rekabentuk grafik seperti grafik komputer, fotografi digital, pengiklanan, teknologi percetakan dan tipografi. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Prospek Kerjaya

Pereka grafik, pereka pengiklanan, jurugambar dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Rekabentuk Media Digital (KKTM Rembau)

• Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik

(Universiti Limkokwing)

D12 - SIJIL TEKNOLOGI UPHOLSTRI INDUSTRI DAN HIASAN DALAMAN

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Sg. PetaniLumut

Kelayakan

Lulus SPM atau yang setara.

SKM
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 yang diiktiraf atau setara ATAU
Lulus Sijil Professional GIATMARA.

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi upholstri industri dan hiasan dalaman yang merangkumi kemahiran dalam pembangunan hasilan upholstri, trim automotif dan hiasan dalaman. Graduan akan berkemahiran untuk mengendalikan pelbagai jenis mesin dan bahan yang terlibat dalam industri upholstri dan hiasan dalaman. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian

Prospek Kerjaya

Pereka upholstri, pereka hiasan dalaman, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Rekabentuk Perabot (KKTM Rembau)

• Diploma Hiasan Dalaman (UiTM)

D13 - SIJIL TEKNOLOGI REKABENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

LumutSg. PetaniTSYA Pekan, Kuching

Kelayakan

Lulus SPM atau yang setara

SKM
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 yang diiktiraf atau setara ATAU
Lulus Sijil Professional GIATMARA.

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi rekabentuk dan pembuatan perabot yang memberi tumpuan terhadap penggunaan perisian CAD yang diaplikasikan kepada rekabentuk perabot kayu dan logam. Graduan akan berkemahiran dalam mengendalikan pelbagai jenis mesin yang digunakan dalam industri pembuatan perabot yang sebenar. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Prospek Kerjaya

Pereka perabot, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Rekabentuk Perabot (KKTM Rembau)

• Diploma Rekabentuk Perabot (Universiti Limkokwing)

D31 - DIPLOMA REKABENTUK PERABOT

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Rembau

Kelayakan

LEPASAN SPM
Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. DAN
1) Lulus Bahasa Inggeris
2) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual /Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM; ATAU
* Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang tidak berkelayakan atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM.
* Tertakluk kepada perlaksanaan semasa.

LEPASAN STPM
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:
1)Bahasa Inggeris
2)Lulus Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuteraan

LEPASAN STAM
Lulus STAM pangkat maqbul.

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. ATAU
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM.

Sinopsis Program

Para pelajar akan didedahkan kepada teknologi terkini, bahan dan amalan rekabentuk studio yang digunapakai dalam penghasilan perabot menggunakan Computer-aided design and modelling (CAD-CAM). Kerja kursus juga menekankan elemen kreatif, inovatif, kaedah bengkel serta pemasaran dan pengajian perniagaan. Sepanjang program ini, pelajar juga digalakkan untuk membangunkan kemahiran mereka melalui kesedaran terhadap pelbagai aspek teknikal dan kreatif. Proses pembelajaran turut merangkumi pemahaman dan penekanan terhadap elemen rekabentuk, fungsi, pembuatan dan pembentangan projek bagi produk perabot domestik, komersial, korporat mahupun yang dikhususkan.

Prospek Kerjaya

Pembantu penyelidik jurutera rekabentuk, perekabentuk perabot/produk/industri, pengeluar perabot/produk, perekabentuk produk model 3D, perunding rekabentuk & usahawan tekno pembuatan perabot

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka) (UNIMAS)

D32 - DIPLOMA REKABENTUK FESYEN

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Rembau

Kelayakan

LEPASAN SPM
Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. DAN
1) Lulus Bahasa Inggeris
2) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual /Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM; ATAU
* Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang tidak berkelayakan atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM.
* Tertakluk kepada perlaksanaan semasa.

LEPASAN STPM
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:
1)Bahasa Inggeris 
2)Lulus Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuteraan

LEPASAN STAM
Lulus STAM pangkat maqbul.

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. ATAU
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM.

Sinopsis Program

Program ini memberi pengkhususan kepada pembangunan kemahiran dan pengetahuan seiring dengan industri fesyen di Malaysia, sejajar dengan kehendak bagi melahirkan pereka fesyen yang kreatif. Pelajar mampu untuk mengekspresi dan meneroka kreativiti serta kebolehan untuk menggambarkan konsep rekabentuk sekaligus berkomunikasi dengan lebih efektif kepada rakan sekerja dan klien. Pelajar akan dilatih untuk lebih bermotivasi, bersemangat dan berpengetahuan, berinisiatif dan bekerja secara berpasukan. Pelajar juga akan didedahkan kepada senario industri fesyen terkini meliputi operasi, kehendak pasaran dan pengaruh besar dalam industri ini. Selain daripada itu, maklumat tentang hubungan antara rekabentuk fesyen dan promosi media serta sektor-sektor pasaran tertentu termasuk couture dan pasaran sedia-terpakai akan diperkenalkan kepada pelajar.

Tamat pengajian, pelajar dijangka untuk bekerja sebagai pembantu pereka fesyen dalam bidang perniagaan berasaskan studio, syarikat rekabentuk fesyen, perniagaan borong dan runcit, majalah dan rumah-rumah penerbitan dalam talian, agensi fesyen, rekabentuk tekstil dan studio percetakan, ejen tekstil, pegawai pemasaran dan perhubungan awam bagi syarikat-syarikat gergasi.

Prospek Kerjaya

Pereka fesyen dalam bidang rekabentuk couture, pakaian, aksesori dan rekabentuk percetakan fabrik, agen tekstil dan konsultan bagi penerbitan fesyen, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

• Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) (UiTM)

• Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan (Kepujian) - Teknologi Rekabentuk Fesyen dan Tekstil (UNIMAS)

• Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk (Kepujian) Rekabentuk Fesyen (UNITAR)

D33 - DIPLOMA FILEM DAN ANIMASI DIGITAL

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Rembau

Kelayakan

LEPASAN SPM
Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. DAN
1) Lulus Bahasa Inggeris
2) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual /Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM; ATAU
* Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang tidak berkelayakan atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM.
* Tertakluk kepada perlaksanaan semasa.

LEPASAN STPM
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:
1)Bahasa Inggeris 
2)Lulus Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuteraan

LEPASAN STAM
Lulus STAM pangkat maqbul.

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. ATAU
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM.

Sinopsis Program

Program ini akan melengkapkan pelajar dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan untuk kerjaya dalam industri filem dan animasi. Pelajar akan mempelajari cara untuk merangsang idea, menulis cadangan, memahami amalan rangkaian animasi dan menguruskan perbelanjaan produksi. Penekanan kepada pembangunan kemahiran dalam kraf penulisan layar dan produksi seperti mengarah dan penyuntingan dalam menjadikan jalan cerita yang berstruktur dan beremosi juga akan diterapkan dalam kursus ini.

Prospek Kerjaya

Pengarah seni, sinematografer, pereka pengiklanan, ilustrator, jurugambar, juruanimasi, pegawai grafik komputer, penerbit, freelancer, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

• Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi dan Teknologi Skrin  (UiTM)

• Ijazah Sarjana Muda Multimedia (Kepujian) (Filem Dan Animasi) (MMU)

• Ijazah Sarjana Muda Teknologi Multimedia (Kepujian) Animasi Komputer (UniKL)

• Ijazah Sarjana Muda Teknologi Multimedia (Kepujian) Rekabentuk Multimedia Interaktif (UniKL)

D34 - DIPLOMA REKABENTUK MEDIA DIGITAL

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Rembau

Kelayakan

LEPASAN SPM
Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. DAN
1) Lulus Bahasa Inggeris
2) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual /Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM; ATAU
* Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang tidak berkelayakan atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM.
* Tertakluk kepada perlaksanaan semasa.

LEPASAN STPM
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:
1)Bahasa Inggeris 
2)Lulus Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuteraan

LEPASAN STAM
Lulus STAM pangkat maqbul.

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. ATAU
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM.

Sinopsis Program

Program ini distrukturkan bagi pembelajaran di sekitar studio dan makmal latihan. Pengajaran program ini merangkumi media digital, perniagaan, media baru dan aliran praktikal profesional dalam penyelesaian masalah samada dalam sesi pembelajaran mahupun melalui kerja sangkutan projek bersama syarikat luar. Matlamat kerja studio ini adalah untuk menggalakkan perbincangan, inovasi dan kreativiti pelajar semasa kerja sangkutan projek serta membantu dalam memperkenalkan pelajar dalam persekitaran kerja yang sebenar. Tujuan program ini juga adalah untuk membangunkan kemahiran utama dalam rekabentuk kreatif, rekabentuk proses, komunikasi secara visual, penyelesaian masalah yang kreatif, asas dan amalan rekabentuk, pengurusan projek, komunikasi dan kolaborasi, kemahiran rekabentuk teknikal, pemasaran dan keusahawanan.

Prospek Kerjaya

Prospek kerjaya adalah bergantung kepada kemahiran dan pengkhususan. Antaranya adalah dalam bidang:

•Rekabentuk percetakan 

•Pengiklanan

•Penerbitan (contoh; surat khabar dan majalah)

•Perekabentuk grafik dan bahagian pemasaran

•Penyiaran 

•Animasi

•Rekabentuk laman sesawang

•Rekabentuk interaktif

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

• Ijazah Sarjana Muda Seni dan Rekabentuk (Hons.) (Rekabentuk Grafik dan Media Digital) (UiTM)

• Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Rekabentuk Grafik Digital (UNISEL)

• Ijazah Sarjana Muda Sastera (Pengiklanan Kreatif dan Rekabentuk Grafik Utama) (Universiti Lim Kok Wing)

R02 - DIPLOMA TEKNOLOGI LUKISAN REKABENTUK (MEKANIKAL)

Tempoh Pengajian

36 Bulan

IKM Terlibat

Kuala Lumpur

Syarat Kelayakan

Lulus SPM dengan dua  (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

1) Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik / Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV),

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain. ATAU

Lulus Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk) dari IKM ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setara dan Lulus SPM

Sinopsis Program

Para pelajar akan didedahkan kepada teknologi terkini, bahan dan amalan rekabentuk studio yang digunapakai dalam penghasilan perabot menggunakan Computer-aided design and modelling (CAD-CAM). Kerja kursus juga menekankan elemen kreatif, inovatif, kaedah bengkel serta pemasaran dan pengajian perniagaan. Sepanjang program ini, pelajar juga digalakkan untuk membangunkan kemahiran mereka melalui kesedaran terhadap pelbagai aspek teknikal dan kreatif. Proses pembelajaran turut merangkumi pemahaman dan penekanan terhadap elemen rekabentuk, fungsi, pembuatan dan pembentangan projek bagi produk perabot domestik, komersial, korporat mahupun yang dikhususkan.

Prospek Kerjaya

Pereka grafik, pereka pengiklanan, jurugambar dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Rekabentuk Media Digital (KKTM Rembau)

• Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik

(Universiti Limkokwing)

U02 - DIPLOMA TEKNOUSAHAWAN REKABENTUK DAN PENGELUARAN FABRIK

Tempoh Pengajian

24 Bulan

IKM Terlibat

Alor Setar

Syarat Kelayakan

Lulus SPM atau Lulus IPMA (GIATMARA/IKM/KKTM/KPTM) dengan Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau setara dalam bidang Fesyen/Tekstil/Rekabentuk Grafik, ATAU

Lulus KV,ILKA,UA & IPTS dengan Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau setara dalam bidang Fesyen/Tekstil/Rekabentuk Grafik, ATAU

Berpengalaman dalam bidang berkaitan minimum selama 2 tahun.

*Syarat tambahan: Lulus temuduga serta Ujian Khas Kemahiran dan memiliki jatidiri dan minat mendalam untuk menjadi usahawan berjaya.

Sinopsis Program

Program ini memberi pengkhususan kepada pembangunan kemahiran dan pengetahuan seiring dengan industri fesyen di Malaysia, sejajar dengan kehendak bagi melahirkan pereka fesyen yang kreatif. Pelajar mampu untuk mengekspresi dan meneroka kreativiti serta kebolehan untuk menggambarkan konsep rekabentuk sekaligus berkomunikasi dengan lebih efektif kepada rakan sekerja dan klien. Pelajar akan dilatih untuk lebih bermotivasi, bersemangat dan berpengetahuan, berinisiatif dan bekerja secara berpasukan. Pelajar juga akan didedahkan kepada senario industri fesyen terkini meliputi operasi, kehendak pasaran dan pengaruh besar dalam industri ini. Selain daripada itu, maklumat tentang hubungan antara rekabentuk fesyen dan promosi media serta sektor-sektor pasaran tertentu termasuk couture dan pasaran sedia-terpakai akan diperkenalkan kepada pelajar.

Tamat pengajian, pelajar dijangka untuk bekerja sebagai pembantu pereka fesyen dalam bidang perniagaan berasaskan studio, syarikat rekabentuk fesyen, perniagaan borong dan runcit, majalah dan rumah-rumah penerbitan dalam talian, agensi fesyen, rekabentuk tekstil dan studio percetakan, ejen tekstil, pegawai pemasaran dan perhubungan awam bagi syarikat-syarikat gergasi.

Prospek Kerjaya

Pereka fesyen dalam bidang rekabentuk couture, pakaian, aksesori dan rekabentuk percetakan fabrik, agen tekstil dan konsultan bagi penerbitan fesyen, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Your text...

U03 - DIPLOMA TEKNOUSAHAWAN REKABENTUK DAN PENGELUARAN PERABOT

Tempoh Pengajian

24 Bulan

IKM Terlibat

Alor Setar

Syarat Kelayakan

Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari IKM/GIATMARA/ILP/IKBN/politeknik/Kolej Komuniti atau mana-mana IPT ATAU

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

Lulus temuduga serta Ujian Khas Pembuatan Perabot dan Lulus Ujian Kecenderungan (PHSYCOMETRIC TEST).

Bagi lepasan GIATMARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

Sinopsis Program

Program Diploma Teknousahawan Rekabentuk dan Pengeluaran Perabot menawarkan pengajian selama 12 bulan melalui Product Base Education (PBE), dimana kaedah pembelajaran menggunakan konsep baru. Pelajar akan dilatih dan dibimbing menjadi usahawan dalam bidang Industri Perabot. Pelajar akan mengikuti latihan berasaskan dunia perniagaan sebenar, serta kaedah pengajian yang ditawarkan adalah fleksibel iaitu (80%) amali dan teori (20%). Program ini dijangka dapat melahirkan Usahawan Perabot Bumiputra yang berdaya saing, berani serta berpendapatan tinggi. Mampu menguruskan syarikat dengan baik dan dapat mengendalikan kewangan perniagaan dengan kemas dan teratur.

Prospek Kerjaya

Jawatan : Usahawan Perabot

               Pengurus

Peluang Melanjutkan Pelajaran

IPTA/IPTS