C13 - SIJIL TEKNOLOGI BEKALAN AIR DAN PEMBENTUNGAN

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Sg. PetaniLumutTSYA Pekan, Kuching

Kelayakan

Lulus SPM atau yang setara.

ATAU

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 yang diiktiraf atau setara 

ATAU

Lulus Sijil Professional GIATMARA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi bekalan air dan pembentungan. Pelajar akan dilatih untuk mempunyai kemahiran bekerja secara individu serta berpasukan dalam menyokong kerja-kerja penyelenggaraan paip dan sistem pembentungan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian. Pada penghujung program, pelajar turut akan memperolehi Sijil A1 yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Prospek Kerjaya

Kontraktor perpaipan, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji Proses (Perpaipan)

 (KKTM Kemaman)

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan 

(KKTM Pasir Mas)

• Diploma Teknologi Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan) (KKTM Sri Gading)

C21 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan bangunan yang meliputi kerja-kerja menerap bata dan blok, konkrit dan ornamental, melepa (plastering), memapak (paving), memasang jubin (lantai dan dinding), membuat penganggaran, interpretasi plan serta pengurusan kontrak bangunan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Prospek Kerjaya

Kontraktor bangunan, juruteknik bangunan dalam sektor awam dan swasta, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan 

   (KKTM Pasir Mas)

• Diploma Teknologi Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan) (KKTM Sri Gading)

• Diploma Teknologi Pembinaan (Perkhidmatan Bangunan dan Penyelenggaraan) (KKTM Sri Gading)

C22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LUKISAN STRUKTUR

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Sg. Petani

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan lukisan struktur. Pelajar akan dilatih supaya mempunyai kualiti dan kemahiran yang sesuai dalam bidang lukisan struktur untuk menyokong industri berkaitan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian

Prospek Kerjaya

CAD person, draughtsman, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan 

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Teknologi Pembinaan (KKTM Sri Gading)

• Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan 

  (KKTM Pasir Mas)

• Diploma Senibina (KKTM Pasir Mas)

C31 - SIJIL TEKNOLOGI BANGUNAN

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Kuching

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Matematik

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Sinopsis Program

Prospek Kerjaya

Peluang Melanjutkan Pelajaran

C42 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (SISTEM TERMAJU)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Sri Gading

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembinaan untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri pembinaan semasa. Pelajar-pelajar didedahkan dengan Sistem Termaju dalam bidang Teknologi Pembinaan bagi mengoptimakan penggunaan sumber, mengurangkan kos penghantaran melalui tempoh yang singkat dan berkualiti. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut.

Prospek Kerjaya

Penyelas projek, penyelia, kontraktor, inspektor bagi projek pembinaan, ahli teknologi jualan dalam industri pembinaan, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam dan luar negara seperti:

·   Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Pengurusan Pembinaan (Wawasan Open University)

·   Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan (UTAR)

·   Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Pengurusan Pembinaan (IUKL)

C43 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (GEO-STRUKTUR)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Sri Gading

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembinaan untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri pembinaan semasa. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kebolehan memahami, mengenal pasti, menganalisa dan menyelesaikan masalah berkaitan kes geo-struktur dalam bidang pembinaan. Mereka akan dibekalkan dengan pengetahuan dan aplikasi merekacipta dan membangunkan geo-struktur. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut.

Prospek Kerjaya

Ahli perkhidmatan teknologi atau penyelia, penyelaras projek, kontraktor, pemeriksa projek pembinaan, juruteknik atau penyelia makmal dan ahli jualan teknologi, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

•Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam (Pembinaan) (UTHM)

•Sarjana Muda Sains Pembinaan (UTM)

C44 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (FORENSIK BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Sri Gading

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembinaan untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri pembinaan semasa. Pelajar-pelajar didedahkan dengan pemahaman dan kebolehan menggunakan terminologi forensik di dalam bidang Teknologi Pembinaan. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kebolehan memahami, mengenal pasti, menganalisa keberkesanan pembinaan, memahami prinsip forensik bangunan dan bersaing dalam penyiasatan dan baikpulih bangunan. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut.

Prospek Kerjaya

Pembantu jurutera dalam industri pembuatan, penyelia operasi mesin dalam bidang pemesinan logam, pembantu jurutera peralatan, penyelia operasi dalam bidang pengeluaran mesin industri, pengatucara CNC, pereka CAD / CAM, penganalisis dan pereka sistem CAE, pereka sistem automasi, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

·   Sarjana Muda Kejuruteraan(Kepujian) Kejuruteraan Bangunan(UiTM)

·   Sarjana Muda(Kepujian) Kejuruteraan Awam(Pembinaan) (UTHM)

C45 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (JALANRAYA DAN PENGANGKUTAN)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Sri Gading

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembinaan untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri pengangkutan. Pelajar-pelajar didedahkan dengan pemahaman dan kebolehan pengaplikasi pengetahuan dan skil dalam turapan dan pembinaan jalan raya, teknologi penyelenggaraan, pengurusan trafik, kejuruteraan lalulintas serta rekabentuk keselamatan jalan raya. Graduan lepasan kursus ini berpeluang untuk berkhidmat dalam mana-mana agensi jalan raya, industri pembinaan jalan raya, penyelenggaraan turapan dan jalan raya dan industri pengangkutan. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut.

Prospek Kerjaya

Penyelaras projek, penyelia, kontraktor, pemeriksa projek, pembantu jurutera jualan, pembekal bahan bangunan, usahawan 

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

·   Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam(UTAR)

·   Sarjana Muda(Kepujian) Kejuruteraan Awam(UTM)

C46 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (PERKHIDMATAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN)

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Sri Gading

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembinaan untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri pembinaan semasa. Pelajar-pelajar didedahkan dengan pemahaman dan kebolehan menggunakan terminologi forensik di dalam bidang Teknologi Pembinaan. Pelajar-pelajar didedahkan dengan sistem perkhidmatan dan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Pelajar-pelajar juga diberi penekanan terhadap keselamatan dan kesihatan, konsep dan prinsip teknologi pelaksaan, penyelenggaraan dan baikpulih serta skil amali dalam sistem perkhidmatan bangunan. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut sehingga boleh membuat pelan tindakan dan melaksanakan penyelenggaraan dan baikpulih

Prospek Kerjaya

Penyelaras projek, penyelia, kontraktor, pemeriksa projek, jurutera jualan, pembekal bahan binaan dan peralatan, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

·   Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Perkhidmatan Bangunan) (Kepujian) (UTHM)

·   Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Kepujian) (UTM)

C61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Pasir Mas

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤  CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Pelajar berpeluang melakukan latihan amali dalam bidang binaan bangunan secara individu atau berkumpulan dengan bimbingan pengajar yang terlatih dan berpengalaman luas dalam bidang bangunan. Pembelajaran dan latihan amali meliputi kerja-kerja konkrit, bata, acuan, tetulang, kekemasan, pembinaan sistem perparitan, kerja-kerja ukur dan ujian bahan binaan disamping teori yang berkaitan. Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran untuk bekerja dalam bidang rekabentuk bangunan dan pembinaan. Selain daripada itu, pelajar turut didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan.

Prospek Kerjaya

Kontraktor, pembantu jurutera, pembantu teknikal penyelia tapak, juruukur bahan, pelukis pelan, juruteknik, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

·   Sarjana Muda Kejuruteraan(Kepujian) Kejuruteraan Bangunan(UniMAP)

·   Sarjana Muda Kejuruteraan(Kepujian) Kejuruteraan Awam(Monash University)

C47 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBINAAN (PEMODELAN MAKLUMAT BANGUNAN)

Tempoh Pengajian

36 Bulan

KKTM Terlibat

Sri Gading

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan bangunan yang meliputi kerja-kerja menerap bata dan blok, konkrit dan ornamental, melepa (plastering), memapak (paving), memasang jubin (lantai dan dinding), membuat penganggaran, interpretasi plan serta pengurusan kontrak bangunan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Prospek Kerjaya

Penyelaras projek, penyelia, kontraktor, pemeriksa projek, jurutera jualan, pembekal bahan binaan dan peralatan, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

·   Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Perkhidmatan Bangunan) (Kepujian) (UTHM)

·   Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Kepujian) (UTM)

C48 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBINAAN (BANGUNAN HIJAU DAN CEKAP TENAGA)

Tempoh Pengajian

36 Bulan

KKTM Terlibat

Sri Gading

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan bangunan yang meliputi kerja-kerja menerap bata dan blok, konkrit dan ornamental, melepa (plastering), memapak (paving), memasang jubin (lantai dan dinding), membuat penganggaran, interpretasi plan serta pengurusan kontrak bangunan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Prospek Kerjaya

Penyelaras projek, penyelia, kontraktor, pemeriksa projek, jurutera jualan, pembekal bahan binaan dan peralatan, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

·   Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Perkhidmatan Bangunan) (Kepujian) (UTHM)

·   Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Kepujian) (UTM)