Q41 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN POLIMER KOMPOSIT

Tempoh Pengajian

36 Bulan (Sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Masjid Tanah

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana (1) satu matapelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Program selama 3 tahun ini disediakan khusus untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bidang bahan dan teknologi pemprosesan polimer komposit.Program berorientasikan kemahiran ini dijangka akan menyediakan graduan berkebolehan dan profesional yang dapat menguasai pelbagai aspek teori dan amali khususnya dalam bidang bahan dan teknologi pemprosesan komposit polimer. Antara pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari adalah merangkumi konsep bahan dan komposit polimer, teknologi pemprosesan dan pengeluaran, rekabentuk bahan dan produk, rekabentuk dan fabrikasi acuan, fabrikasi dan pemasangan, penyelenggaraan dan baikpulih komponen, serta pengujian dan analisa bahan dan produk. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute(GMI).

Prospek Kerjaya

Ahli teknologi polimer komposit, juruteknik, penyelia, usahawan

Prospek Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

• Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Polimer (UniKL MICET)

• Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Polimer (UNIMAP)

• Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Polimer (USM)

• Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan (USM)

Q42 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN SERAMIK

Tempoh Pengajian

36 Bulan (Sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Masjid Tanah

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana (1) satu matapelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik merupakan program diploma tiga tahun yang merangkumi kurikulum secara menyeluruh dalam menyediakan graduan pakar yang berketrampilan serta memahami proses merekabentuk, fabrikasi, dan menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam teknologi pembuatan seramik. Secara khususnya pelajar akan memahami proses-proses merekabentuk model dan acuan, kaedah penyediaan bahan seramik, fabrikasi produk, proses pengeringan dan pembakaran, kaedah penyudahan dan dekorasi serta menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam penentuan kualiti pemprosesan dan produk seramik. Keutamaan pembelajaran adalah pada aspek proses pembuatan seramik secara hands-on dengan penekanan kepada konsep production based education. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute(GMI).

Prospek Kerjaya

Ahli teknologi seramik, perekabentuk seramik, usahawan

Prospek Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam dan luar negara seperti:

• Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan (USM)

• Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian (UTeM)

Q43 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN PLASTIK

Tempoh Pengajian

36 Bulan (Sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Masjid Tanah

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Mana-mana (1) satu matapelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa  Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain/KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN 

Lulus SPM

Sinopsis Program

Diploma Teknologi Plastik merupakan program diploma tiga tahun yang merangkumi kurikulum secara menyeluruh dalam melahirkan graduan pakar yang berketrampilan serta memahami pelbagai kaedah pemprosesan bahan plastik. Keutamaan pembelajaran adalah menekankan aspek aplikasi teknologi pemprosesan plastik secara hands-on. Contoh proses yang sering digunakan dalam teknologi pembuatan & pemprosesan plastik adalah Injection moulding, Extrusion, Blow Moulding & Blow Film. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute(GMI).

Prospek Kerjaya

Juruteknik plastik, penyelia, juruteknik acuan, pengendalian bahan, kawalan kualiti, juruteknik makmal, usahawan

Prospek Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam dan luar negara seperti:

• Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan (USM)

• Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian (UTeM)

I01 - DIPLOMA INDUSTRI PEMBUATAN KOMPOSIT AERONGKASA

Tempoh Pengajian

36 Bulan

KKTM Terlibat

Masjid Tanah

Syarat Kelayakan

Lulus SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mana-mana

mata pelajaran; serta Lulus Matematik dan Bahasa Inggeris.

Sinopsis Program

Your text...

Prospek Kerjaya

Your text...

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam dan luar negara seperti:

• Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan (USM)

• Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian (UTeM)