T01 - SIJIL SENIBINA

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya: 

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran 

2) Lulus Matematik

DAN

3) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / atau setara pada peringkat SPM; atau

*Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang gagal atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM

*Tertakluk kepada perlaksanaan semasa

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 2 yang diiktiraf atau setara dan lulus SPM termasuk lulus Matematik

Sinopsis Program

Program ini merangkumi kaedah dan juga teknik yang betul dalam penyediaan lukisan-lukisan senibina seperti lukisan pelan bangunan, lukisan perkhidmatan bangunan, lukisan siap bina, lukisan pendawaian elektrik, lukisan sistem saluran paip dan sistem pembuangan air serta lukisan perspektif. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada kerja-kerja pembentukan model bangunan. Lukisan-lukisan dan model bangunan tersebut dihasilkan dengan kaedah konvensional serta kaedah CAD.

Prospek Kerjaya

Pelukis Pelan (Draughtsman), Penyelia Tapak Pembinaan, CAD Person dalam sektor awam dan swasta, Usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Senibina (KKTM Pasir Mas)

• Diploma Senibina (UTM)

• Diploma Senibina (Politeknik)

• Diploma Senibina (IUCT)

T02 - SIJIL LANDSKAP

Tempoh Pengajian

24 bulan (sepenuh masa)

IKM Terlibat

Sik

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya: 

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran 

2) Lulus Matematik

DAN

3) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / atau setara pada peringkat SPM; atau

*Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang gagal atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM

*Tertakluk kepada perlaksanaan semasa

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 2 yang diiktiraf atau setara dan lulus SPM termasuk lulus Matematik

Sinopsis Program

Your Text...

Prospek Kerjaya

 Your Text...

T31 - DIPLOMA SENIBINA

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Pasir Mas

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik

2) Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain

DAN

3) Lulus Bahasa Inggeris

4) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / atau setara pada peringkat SPM; atau

*Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang gagal atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM

*Tertakluk kepada perubahan semasa

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta kepujian di peringkat SPM dalam subjek Matematik.

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. 

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara  DAN Lulus SPM.

Sinopsis Program

Program ini menawarkan pengetahuan akademik dan pengalaman praktikal yang berkaitan dengan bidang senibina dalam usaha menghasilkan pekerja mahir dan terlatih bagi pembinaan industri global di samping membuka peluang melanjutkan pengajian ke peringkat profesional yang lebih tinggi. Program ini turut menggalakkan pelajar ke arah bidang keusahawanan teknikal.

Prospek Kerjaya

Pembantu penyelia projek, kontraktor dalam bidang seni bina dan industri pembinaan, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

• Sarjana Muda Senibina (UTM)

• Sarjana Muda Senibina (UiTM)

• Sarjana Muda Senibina (USM)

• Sarjana Muda Senibina (UPM)

 

T32 - DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN

Tempoh Pengajian

36 bulan (sepenuh masa)

KKTM Terlibat

Rembau

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik

2) Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain

DAN

3) Lulus Bahasa Inggeris

4) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / atau setara pada peringkat SPM; atau

*Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang gagal atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM

*Tertakluk kepada perlaksanaan semasa

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta kepujian di peringkat SPM dalam subjek Matematik.

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. 

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara  DAN Lulus SPM.

Sinopsis Program

Program ini memfokuskan kepada rekabentuk dan persekitaran dalaman bagi semua aspek struktur, ruang dan susun atur bahan. Pelajar akan mempelajari konsep rekabentuk dalaman berdasarkan konteks fizikal, budaya, alam sekitar dan sejarah rekabentuk senibina dalaman di samping membangunkan rekabentuk dalaman yang kreatif dan berdaya cipta samada bagi ruang awam atau peribadi.

Prospek Kerjaya

Perunding swasta, pereka dalaman korporat dan rekabentuk untuk spektrum yang luas dalam sektor awam dan swasta termasuk kediaman, pejabat, hotel, pameran dan persekitaran runcit, usahawan

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam dan luar negara seperti:

•Sarjana Muda Seni Gunaan dan Seni Reka (Seni Reka Dalaman) (UIAM)

•Sarjana Muda Rekabentuk Dalaman (Kepujian) (Raffles University Iskandar)

•Sarjana Muda Sains (HBP) Pengkhususan dalam Rekabentuk Dalaman (USM)

 

U05 - DIPLOMA TEKNOUSAHAWAN PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP

Tempoh Pengajian

24 bulan

IKM Terlibat

Sik

Kelayakan

Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari IKM/GIATMARA/ILP/IKBN/Politeknik/Kolej Komuniti atau mana-mana IPT. ATAU

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

*Syarat tambahan: Lulus temuduga dan Ujian Khas Pembuatan Perabot dan Lulus Ujian Kecenderungan (PHSYCOMETRIC TEST)

Bagi lepasan GIATMARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.

Sinopsis Program

Prospek Kerjaya

Peluang Melanjutkan Pelajaran